CCNA (Cisco Certified Network Associate)

CCNA Ana Sayfa | CCNA Nedir?

RIP

RIP (Routing Information Protocol)

IP routing katmanında yer alır. Açılımı Router Information Protokol'dür. İlk geliştirilen yol belirleme protokolüdür. Distance vektör algoritmasını kullanır. Bu algoritma ağ topolojisi hakkında routing tablosu oluşturmak için bilgi toplama ve toplanan bilgilerin dağıtımını yerine getirir. Toplanan bilgiler tablo halinde IP protokolünün kullanımına sunulur. Distance Vektör algoritmasında komşu olarak adlandırılan routerlar yol tablolarını birbirlerine dağıtırlar. Komşoluk aynı ağ segmentini paylaşan routerlar arasında olur.  

Distance Vektör Algoritmasının Temel Bilgileri:

 Routing Tablosu: Distance Vektör algoritması routing tablolarını kullanıcı protokollerinin hizmetine sunmak için oluşturur. Distance Vektör algoritmasın oluşturduğu routing tablosu içerisinde şu bilgiler bulunur.  
· Hedef ağın IP adresi  
· Hedef ağa olan uzaklık  
· Hedef ağ yolundaki ilk komşu routerin IP adresi  
· Yol bilgisinin hangi routing protokolü tarafından oluşturulduğu  
· Yol bilgisinin en son güncellendiği zamandan bu yana geçen süre  Yol bilgisi tabloları routerlarda dinamik olarak güncellenir.
 

RIP güncelleme mesajlarının gönderimi:

Her router periyodik olarak (30 sn) broadcast adreslemeyi kullanarak komşularına RIP güncelleme mesajı adı verilen tabloyu gönderir.
Bu güncelleme mesajı, gönderici routerin o anda sahip olduğu son bilgileri içerir. Bazen bu tablolar çok büyüyebilir.
Tablo bilgisi router tarafından gönderilmeden önce HOP bilgileri 1 artırılır.
RIP güncelemesinin sıklığı ağ yöneticisi tarafından belirlenir.  
RIP güncelleme mesajlarının alımı:  
· Gelen mesajda daha önce router tablosunda olmayan bir yol bilgisi varsa bu bilgi tabloya işlenir.  
· Gelen mesajda daha önceden tabloda bulunan bir yola daha az maliyetle ulaşım bilgisi geldiyse bilgi tabloya işlenir  
· Her zaman yeni yol bilgisini kullanır.    

Zaman aşımı : Belirli bir süre güncellenmemiş yol bilgileri çöpe atılır. Bu veri tabanındaki yolun kalktığı anlamındadır.    

Sonsuzluk Kavramı: Bir router için ağın sonsuzluğu o ağın erişilemez olduğunu ifade eder. RIP 16 hop ve ötesi uzaklığı sonsuz olarak algılar.    

Yavaş yayılma: Tüm ağın tek doğru üzerinde odaklaşması anlamındadır. Problemsiz çalışan bir ağ üzerinde tüm routerlar topoloji hakkında doğru bilgiye sahiptir. Herhangi bir router eksildiğinde ilk önce komşu routerlar haberdar olur. Bunlar kendi komşularında , onlarda kendi komşularına eksikliği aktarırlar. Distance vektör algoritmasında bu işlem çok yavaş gerçekleşir. Hatta paketler kaybolursa anlamsız döngüler yaşanabilir. Distance vektörde döngülerin engellenmesi için iki yol kullanılır. Birinci yöntem olan Split Horizonda güncelleme bilgisinin hangi porttan geldiği tutularak bilgi herhangi bir porttan gönderileceği zaman bu port aracılığı ile alınmış kısımlar gönderilmez. İkinci yöntem olan Poission Reverse'de bir porttan alınmış yol bilgisi maliyet değeri 16 yapılarak alındığı porta geri gönderilir. Bu işlem o yolun kullanılmayacağı anlamını taşır.    Yol bilgilerinin durmları: Yol bilgisi durumları kullanım durumu, bekleme durumu ve çöpe atılmış olarak üç değişik çeşittedir.    

RIP'in kısıtlamaları:  · RIP en fazla 15 hop uzaklıktaki hostlar arasında çalışabilmektedir.
15 Hop'tan uzak sistemler erişilemez olarak tanımlanır.  · RIP yolların maliyetlendirilmesine imkan tanıyan bir mekanizma içermez. Bu durumda çoğu kez daha yakın diye çok daha hızlı ve iletişimi ucuz yollar yerine pahalı ve yavaş yollar seçilebilmektedir.  · Ağdakir router sayısı arttıkça yol tablolarının değiş tokuş işlemi ağ trafiğinde yoğunluk oluşturabilmektedir.  · RIP özellikle 512 octet'lik paket boyutlarını destekler.  
· RIP protokolü kullanan ağlarda bir router çalışamaz hale geldiğinde bu değişikliğin tüm routerlar tarafından anlaşılması hem uzun zaman almakta hem de çoğu zaman oluşan döngüler yüzünden ağ kullanılamaz duruma gelmektedir.

Yapılandırma - 1

CCNA Ana Sayfa | Kurs İçeriği | Notlar | Ödevler | ©2009 A. Alper Şahan