MCSE (Microsoft Certified System Engineer)

Ana Sayfa | MCSE Nedir?

WINS Nedir?

small logo

WINS (Windows Internet Name Services)

WINS in temel iki görevi vardır.

İsim kaydetme (Name Registration) ve isim çözümleme (Name Resolution). Burada kasteddiğimiz isim NetBIOS ismi (=15 byte bilgisayar adı + 1 byte servis adı). Sadece windows 2000 bilgisayarların bulunduğu bir ortamda DNS, WINS'in işlevini yerine getirebilir ancak daha alt seviyedeki Windows işletim sistemlerinin
bulunduğu ortamlarda WINS kullanılır.

 

 

 

 

 

 

B düğümü (yayın)

B düğümü, ad kaydı ve ad çözümlemesi için yayın NetBIOS ad sorgularını kullanır. B-düğüm iki önemli soruna sahiptir: (1) Yayınlar ağdaki her düğümü rahatsız eder ve (2) Yönlendiriciler genelde yayınları iletmezler, bu nedenle yalnızca yerel ağdaki NetBIOS adları çözümlenebilir.

P düğümü (eşdüzey)

P düğümü WINS sunucusu gibi bir NetBIOS ad sunucusu (NBNS) kullanarak NetBIOS adlarını çözümler. P-düğüm yayınları kullanmaz, ancak bunun yerine ad sunucusunu doğrudan sorgular.

M düğümü (karışık)

M-düğüm B-düğüm ve P-düğüm türlerinin birleşimidir. Varsayılan olarak M-düğüm B-düğümün işlevini görür. Bir M-düğüm yayın yoluyla ad çözümleyemiyorsa P-düğümü kullanarak NBNS'yi sorgular.

H düğümü (karma)

H-düğüm, P-düğüm ve B-düğüm türlerinin birleşimidir. Varsayılan olarak H-düğüm P-düğüm işlevini görür. Bir H-düğüm NBNS yoluyla bir adı çözümleyemiyorsa adı çözümlemek için yayın kullanır.

NETBIOS NAME: DNS kullanılmayan ortamlarda yani workgroup mantığındaki networklerde NETBIOS protokolü isim çözümlemesini yapar. Bir bilgisayarın netbios adı bilgisayar adıyla aynıdır. Netbios servisi ve ek komutları için kullanılcak komut "nbtstat"

NBTSTAT [ [-a UzakAd] [-A IP adresi] [-c] [-n]
[-r] [-R] [-RR] [-s] [-S] [aralık] ]

  -a   (Bağdaştırıcı durumu) Verilen adla uzak makine ad tablosunu listeler
-A   (Bağdaştırıcı durumu) Uzak makine adı tablosunu verilen
IP adresi ile listeler.
-c   (önbellek)            NBT' nin uzak [makine] adlarının ve bunların
IP adreslerinin önbelleğini listeler
-n   (adlar)               Yerel NETBIOS adlarını listeler.
-r   (çözülmüş)            Yayın tarafından ve WINS yoluyla çözülmüş adları listeler
-R   (Yeniden yükle)       Uzak önbellek ad tablosunu temizler ve yeniden
yükler
-S   (Oturumlar)           Hedef IP adresleriyle oturumlar tablosunu
listeler
-s   (oturumlar)           Hedef IP adreslerini bilgisayarın NETBIOS
adlarına dönüştüren oturumlar tablosunu
listeler.
-RR  (BırakYenile)         Ad Bırakma paketlerini WINS'lere gönderir ve
Yenileme işlemini başlatır

  UzakAd       Uzak ana makine adı.
IP adresi      IP adresinin noktalı onlu gösterimi.
aralık           Her görüntü arasında aralıkta belirtilen saniye sayısı kadar
duraklayarak seçili istatistikleri yeniden görüntüler.
İstatistikleri yeniden görüntülemeyi durdurmak için Ctrl+C'ye
basın.

 

nbtstat -n

   Ad                 Tür          Durum
---------------------------------------------
WINSERVER2003  <00>  BENZERSİZ   Kaydedildi
DESEM          <00>  GRUP        Kaydedildi
WINSERVER2003  <20>  BENZERSİZ   Kaydedildi
DESEM          <1E>  GRUP        Kaydedildi
DESEM          <1D>  BENZERSİZ   Kaydedildi
..__MSBROWSE__.<01>  GRUP        Kaydedildi

Kayıtların içerisinde çalıştırılan servisler ve ağ bağlantılarının durumu gözlemlenir.
__MSBROWSE__ bilgisayar tarayıcı servisini ifade eder. Kapalı olması durumunda ağdaki bilgisayarların isimleri çözümlenemez
Server da WINS servisi ile yapılandırılır.
Ağ bağlantıları "bilgisayar tarayıcısı " servisinin açılması gerekir.Bu servis __MSBROWSE__ u çalıştırır.

Netbios isimleri LMHOST dosyasına kaydedilir.
NETBIOS isimleri en fazla 15 karakterden oluşur.

%systemroot%/system32/drivers/etc klasorundedir. not: başlat-calıştır >> %systemroot% yazarsak windows klasörüne girer.

aynı networkde (workgroup) içerisinde NETBIOS adları aynı olamaz.

 

Ana Sayfa | Kurs İçeriği | Notlar | Ödevler | ©2009 A. Alper Şahan